"Blaženost v duši, přírodu v srdci."
zitsprirodou@gmail.com
725607432

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Objednávka

Vyplněním
a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového
obchodu zákazník potvrzuje závaznost objednávky a souhlas s těmito
obchodními podmínkami. O přijetí objednávky, pokud uvedete správnou
emailovou adresu, budete informováni potvrzovacím emailem. Pokud
potvrzovací email s kopií objednávky nepřijde, kontaktujte nás
prostřednictvím tohoto formuláře.

Potvrzovací
email o přijetí objednávky do systému není potvrzením objednávky.
Potvrzení objednávky pošleme na Vaši emailovou adresu do 24 hodin po
ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Pokud Vámi
objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený
dodací termín, budete o této skutečnosti informováni prostřednictvím
elektronické pošty.

Storno objednávky

ze
strany kupujícího – kupující může objednávku stornovat kdykoliv před
závazným potvrzením objednávky bez udání důvodu. Po závazném potvrzení
objednávky lze provést storno pouze tehdy, když prodávající nesplní
smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je
kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.
Prodávající může uplatnit právo na úhradu škody zejména v případě nákupu
zboží “na objednávku”, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat
nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k
vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

ze
strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku
nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo
náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny
neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude
neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu
zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však
do 10 pracovních dní.

Odstoupení od kupní smlouvy

ze
strany kupujícího – kupující má právo podle odstavce 6 novely
občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od
převzetí zboží.

Písemně nás kontaktujte, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky a datum nákupu.

Zboží pošlete zpět na adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
musí byt v původním nepoškozeném obalu
nesmí být použité
musí být nepoškozené,
musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
s originál dokladem o koupi

Neručíme za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k nám.

Při
splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za
zboží zašleme bankovním převodem na Váš účet a to nejpozději do 10
pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Tato částka bude ponížena o
náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží směrem k
zákazníkovi. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující
výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného
zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy.

Zpracování objednávky

V
případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce
právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud
nebude možné kontaktovat zákazníka telefonicky nebo emailem uvedeným v
objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud zákazník neopraví
požadované údaje ani po upozornění provozovatelem, objednávka bude
stornována.

Způsob platby  Na výběr máte z následujících typů plateb:

Dobírkou – při platbě na dobírku vám bude zboží odesláno v co nejkratším termínu Českou poštou. Fakturovanou částku včetně dopravy zaplatíte přímo poště při předání zboží.

Platba předem ( převodem na účet )- při platbě převodem na účet bude zákazník informován emailem o stavu objednávky (viz výše) a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje pro převod částky na účet provozovatele. Po připsání částky na účet provozovatele bude zboží neprodleně odesláno na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

Dodací podmínky

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. U zboží běžně dostupného a zboží, které máme na skladě, probíhá odeslání zásilky zpravidla do třech pracovních dnů. V případě, že některé objednané zboží není skladem, informujeme mailem či telefonem a objednávku upravíme dle přání zákazníka. U některých rostlin se zasílá pouze na jaro či na podzim. Takové položky tudíž nelze spájet v košíku s jiným zbožím mimo sezónní prodej – objednávka bude upřesněna či rozdělena po domluvě se zákazníkem.

Místo
odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění
dodávky se považuje dodání zboží na uvedené místo. Dopravu na adresu
určení zajišťuje prodávající. Daňový doklad zasíláme v elektronické
podobě e-mailem.

Ceny zboží, DPH

Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH.

Prodej a platba za zboží

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).

Zboží
je majetkem prodávajícího do doby, než je zákazníkem v plné výši
zaplaceno (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy
se prodávajícímu částka převede na účet).

Ochrana osobních údajů

Tento
internetový obchod se ve své činnosti se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů. Vaše data u nás uschovaná jsou chráněna před
zneužitím a nikdy nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Vaše data
mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu a to pouze
pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.

Používáním
tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním
informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Internetový
obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě
napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě
neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Rozhodné právo

Všechny právní spory zúčastněných stran podléhají zákonům České republiky.

Reklamační řád

Případné
reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský
zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

 1. Výrobek
  byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je
  třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od
  dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat
  prodejce).
 2. Výrobek
  byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou
  v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 5. Výrobek
  byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s
  podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.
 7. Výrobek byl mechanicky poškozen nebo jsou odstraněny popř. poškozeny pečetí výrobce.

Postup při reklamaci :

 1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 2. Zboží zašlete jako doporučený balík na adresu:
 3. Roman Koňařík, Bílovice 423, 687 12
 4. Do
  zásilky uveďte důvod reklamace  a doporučujeme přiložit kopii daňového
  dokladu nebo doporučujeme uvézt číslo daňového dokladu.
 5. Výrobek zaslaný na reklamaci musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů.


Převzetí zboží:

Při
doručení zásilky si prosím zkontrolujte neporušenost zásilky (v
přítomnosti dopravce). V případě zjevného poškození obalu  zásilku
nepřebírejte a sepište s dopravcem reklamační protokol.


Odstoupení od smlouvy : 

Kupující
má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od
kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu s veškerým příslušenstvím, vysačkami atd. Zboží
musí být schopné dalšího prodeje, poslat zpět v uvedené lhůtě. Při
splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za
zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od
odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které
uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží a zaslání přepravcem
zpět.

Kupující
bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno,
opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči
kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu
vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.

 1. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.
 2. Nelze vracet zboží podléhající rychlé zkáze. Mimo jiné např. mražené krmivo, živé akvarijní rostliny, léčiva atd.
 3. Možnost vrácení zboží ve lhůtě 14 dní není možná při nákupu na IČ.
 4. Možnost vrácení zboží nelze chápat jako 14ti denní testování zboží, e shop neslouží jako půjčovna.
 5. Důvod vrácení zboží nám nemusíte uvádět, ale budeme velmi rádi když nám ho sdělíte pro případné zlepšení našich služeb.