Reverzní osmóza

Pomocí reverzní osmózy lze snadno vyrobit měkkou vodu ze vstupní tvrdé vody. Z RO lze získat vodu prostou dusíkatých látek, chemikálií, solí i těžkých kovů. Výstupní voda je pak podobná destilované vodě, což znamená, že má neutrální pH a nulovou tvrdost/vodivost. Použití RO je nezbytné pro odchov většiny tropických ryb a v mořské akvaristice, kde lze z čisté demineralizované vody snadno namíchat pomocí speciálních solí vodu mořskou.